Oyunun tesinde Spor Sosyolojisi al malar Spor toplumsal yap yla yak ndan ba lant l d r ktidar ili kileri kurumlar s ylemleri ve farkl e itsizlik s re leri bu alanda birbiriyle etkile ime girer at r ya da birle ir B ylelikle insan ili kil

 • Title: Oyunun Ötesinde - Spor Sosyolojisi Çalışmaları
 • Author: İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu
 • ISBN: 9786059020909
 • Page: 152
 • Format: Paperback
 • Spor toplumsal yap yla yak ndan ba lant l d r ktidar ili kileri, kurumlar , s ylemleri ve farkl e itsizlik s re leri bu alanda birbiriyle etkile ime girer, at r ya da birle ir B ylelikle insan ili kilerini, znellikleri ve deneyimleri ekillendirir Toplumla bu yak n ili kisine ra men sporun sosyolojisi sosyal bilimler alan nda gereken ilgiyi uzun s re g rememi , T Spor toplumsal yap yla yak ndan ba lant l d r ktidar ili kileri, kurumlar , s ylemleri ve farkl e itsizlik s re leri bu alanda birbiriyle etkile ime girer, at r ya da birle ir B ylelikle insan ili kilerini, znellikleri ve deneyimleri ekillendirir Toplumla bu yak n ili kisine ra men sporun sosyolojisi sosyal bilimler alan nda gereken ilgiyi uzun s re g rememi , T rkiye de de ili ki i inde oldu u sosyoloji ve spor bilimlerinin kadraj na olduk a ge girmi tir Oysaki spor gibi olduk a zengin bir ara t rma nesnesine ili kin bilgi reten spor sosyolojisi, ku kusuz ki g rd ilgiden daha fazlas n hak etmektedir.Bu kitapla yap lmaya al lan, spor sosyolojisindeki temel baz metinlerle T rkiye de yap lm al malar , kitab n anlam b t nl er evesinde bulu turmak ve alandaki bilgi birikiminin artmas na katk da bulunmakt r Kitab n i eri ini olu tururken ele tirel bir spor sosyolojisi perspektifini benimsemek zellikle nemsenmi tir Bu do rultuda, baz makaleler toplumdaki iktidar ili kileriyle yan yana y r yor g r nen spor kurumu ba lam nda, sporun toplumsal e itsizlikleri nas l yeniden retti ini derinlemesine analizlerle ortaya koyarken, baz makaleler ise sporun direni ve d n t rme potansiyelleri zerine bir tart ma a may ama lam t r.Oyunun tesinde de Peter Donnelly, Nefise Bulgu, Pierre Bourdieu, Loic Wacquant, Gertrud Pfister, Bet l Yarar, Kari Fasting, Nagehan Tokdo an, dris Akkuzu, Da han Irak, Ahmet Talimciler, Funda Akcan, lknur Hac softao lu, Safter Elmas ve Zuhal Akme e yaz lar yla yer al yor.Kitab n sadece spor sosyolojisine ilgi duyan bir k s m ara t rmac yla s n rl kalmamas , sporcular n, sosyologlar n ve sporu ba ka bir perspektiften g rmek isteyen herkesin ilgisini ekmesi dile iyle

  • ✓ Oyunun Ötesinde - Spor Sosyolojisi Çalışmaları || ✓ PDF Download by ↠ İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu
   152 İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu
  • thumbnail Title: ✓ Oyunun Ötesinde - Spor Sosyolojisi Çalışmaları || ✓ PDF Download by ↠ İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu
   Posted by:İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu
   Published :2019-08-06T21:16:58+00:00

  About “İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu

  1. İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu says:

   İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Oyunun Ötesinde - Spor Sosyolojisi Çalışmaları book, this is one of the most wanted İlknur Hacısoftaoğlu Funda Akcan Nefise Bulgu author readers around the world.  2 thoughts on “Oyunun Ötesinde - Spor Sosyolojisi Çalışmaları

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *