V dobrom aj v zlom a e te v hor om Kniha skuto n ch pr behov ien ktor maj osobn sk senos s dom cim n sil m V etky pr behy sa dot kaj ch lostivej a ve mi citlivej t my n silia p chan ho na en ch a v etky nap sal s m ivot Hovori o probl

 • Title: V dobrom aj v zlom a ešte v horšom
 • Author: Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová
 • ISBN: 9788097114305
 • Page: 279
 • Format: Paperback
 • Kniha skuto n ch pr behov ien, ktor maj osobn sk senos s dom cim n sil m V etky pr behy sa dot kaj ch lostivej a ve mi citlivej t my n silia p chan ho na en ch a v etky nap sal s m ivot Hovori o problematike dom ceho n silia a z rove da en m n dej, e aj v tak chto zlo it ch ivotn ch situ ci ch maj mo nos vo by a poskytn im d le it inform cie, to s hlaKniha skuto n ch pr behov ien, ktor maj osobn sk senos s dom cim n sil m V etky pr behy sa dot kaj ch lostivej a ve mi citlivej t my n silia p chan ho na en ch a v etky nap sal s m ivot Hovori o problematike dom ceho n silia a z rove da en m n dej, e aj v tak chto zlo it ch ivotn ch situ ci ch maj mo nos vo by a poskytn im d le it inform cie, to s hlavn ciele tejto knihy, ktor z rove predstavuje aj nov symbol charitat vneho projektu AVON proti dom cemu n siliu Svojimi autorsk mi pr behmi ju podporili aj tri zn me slovensk spisovate ky Denisa Fulmekov , Tamara Heribanov a Petra Nagyov D erengov V etky finan n prostriedky z skan predajom knihy sl ia na podporu konkr tnych projektov orientovan ch na boj proti dom cemu n siliu na Slovensku Kniha vznikla pod z titou ambas dorky projektu Daniely Pe tovej.

  • Best Read [Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová] ↠ V dobrom aj v zlom a ešte v horšom || [Suspense Book] PDF ✓
   279 Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová
  • thumbnail Title: Best Read [Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová] ↠ V dobrom aj v zlom a ešte v horšom || [Suspense Book] PDF ✓
   Posted by:Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová
   Published :2019-06-09T09:50:41+00:00

  About “Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová

  1. Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová says:

   Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the V dobrom aj v zlom a ešte v horšom book, this is one of the most wanted Denisa Fulmeková Tamara Heribanová Darina Mikolášová Petra Nagyová-Džerengová Martina Polachová author readers around the world.  2 thoughts on “V dobrom aj v zlom a ešte v horšom

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *